Verwijzers

Een beeldend therapeut is gespecialiseerd in ervaringsgericht werken. De sterke kanten van deze vorm van therapie zijn het opzoeken en doorwerken van emoties, egoversterking en het uitbreiden van het gedragsrepertoire.

Het werkzame bestanddeel is voel- en zichtbaar maken. Het werkproces en het eindproduct doet een appèl op de gevoelens en emoties van mensen. Omdat trauma wordt opgeslagen als gefragmenteerde, zintuiglijke en emotionele sporen (beelden, geluiden en fysieke gewaarwordingen) is het nodig ook daar te beginnen. Binnen de therapie worden deze gewaarwordingen bewust gemaakt en kan worden geoefend om dit te verdragen. Men kan vervolgens met nieuw gedrag experimenteren. Een eigen beeldend product zien ontstaan wordt beloond met zelfvertrouwen.

Beeldende therapie is geschikt voor elke gender en alle leeftijden. De werkwijze wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan op zichzelf staan maar ook een goede aanvulling vormen op een verbale therapie.

Beeldende therapie is met name geïndiceerd bij:

 • Cliënten die moeite hebben met verbaal abstraheren en reflecteren of juist te sterke verbaliteit en rationalisering als afweer gebruiken
 • Cliënten die met name leren van ervaren, doen en oefenen om zo het eigen handelen en gedrag te leren waarnemen, ordenen en begrenzen
 • Cliënten die moeite hebben om contact te maken met hun belevingswereld
 • Cliënten die moeite hebben continuïteit in het contact te ervaren (het beeldend werkstuk blijft bestaan)
 • Cliënten voor wiens problematiek of ervaringen geen of moeilijk woorden te vinden zijn of cliënten waarbij sprake is van een taboe op praten of het benoemen van bepaalde ervaringen
 • Cliënten waarbij de verbale communicatie moeilijk verloopt

InVorm therapie is een kleine praktijk die een eerstelijns behandeling biedt voor jeugdigen vanaf 12 jaar en voor volwassenen met de volgende klachten:

 • Regulatieproblemen
 • Overspannenheid
 • Sociale onzekerheid, faalangst
 • Verwerken van verlies-ervaringen
 • Zingevingsvragen

Ik ben ook goed thuis in persoonlijkheidsproblematieken. Hieraan kan ik het beste in samenwerkingsverband bijdragen als deelbehandelaar.

Neem gerust contact op voor vragen. Ik vind het een plezier om samen te werken!
06-24446940
info@invormtherapie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *